Verzenden & retourneren

Verzenden & retourneren

Verzenden

Op dit moment levert Fair Furniture B.V. in Nederland en overige landen in Europa.
Alle leveringen vinden vanuit een centraal magazijn in Nederland.
Aan postbusadressen wordt niet geleverd.

De leveringstermijn wanneer het product op voorraad is bedraagt ongeveer een week. Fair Furniture B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde producten. Als door onjuiste of onvolledig ingevoerde gegevens de bestelling niet kan worden afgeleverd kunnen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend.

Retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van retourneren
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Ruilen
Als u het product wilt ruilen, neemt u dan a.u.b. eerst contact met ons op via info@fairfurniture.com

Onze pakketten worden doorgaans verzonden via onze partners DHL en Cheapcargo.

Schadeclaims

Bij ontvangst van uw pakket of pallet zending vragen we u zorgvuldig te controleren op schade aan de verpakking en inhoud.

Wanneer er schade wordt geconstateerd is het belangrijk dat u de zending niet accepteert en er een melding wordt gemaakt van de schade op de vrachtbon (bill of lading/pakbon) van de transporteur.
Elk signaal van schade moet worden gemeld en geclaimd VOORDAT de zending wordt geaccepteerd.

Silla Acapulco en Fair Furniture B.V. kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die wordt geconstateerd NA ontvangst en acceptatie van de zending.